Uitbenen

Vakkundige en ervaren beenhouwers versnijden de karkassen. Verbist Izegem slacht wekelijks 600 tot 700 runderen. 75% daarvan wordt in onze eigen uitsnijderij uitgebeend, versneden en verpakt volgens de richtlijnen van de klant. Het uitbenen gebeurt individueel of per toegelaten lot, dit om de traceerbaarheid van het vlees te kunnen garanderen. 

Bij elke productiestap zorgen we dat de koudeketen niet onderbroken wordt. In de koelruimtes zijn de karkassen voorzien van etiketten waar, naast de duidelijke basisvermeldingen (gewicht, nummer, slachtdatum, btw clips), ook een code vermeld is (vb. AS2).Dit is het wettelijk klassement, bestaande uit 3 delen: twee letters en één cijfer. De eerste letter staat voor het soort dier (A=Jonge stier, B=Stier van meer dan 2 jaar, C=Os, D=Koe, E=Vaars).De tweede letter verwijst naar de bevleesdheid, die is ingedeeld in 6 klassen in dalende volgorde van bevleesdheid, S, E, U, R, O, P.De derde positie is een cijfer van 1 tot 5, volgens de vetbedekking. 

Hoe hoger de vetbedekking, hoe hoger het cijfer. Iedereen die de snijzaal betreedt, moet eerst door het hygiënesas. Schoeisel, handen en beschermkledij vereisen telkens weer speciale aandacht. Ook bij het verlaten van de snijzaal is een hygiënisch parcours uitgewerkt.