Eigen boerderijen

Verbist bezit boerderijen in bijna alle provincies. Onze dieren worden gekweekt in ideale omstandigheden om zo 
aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten te voldoen! Dagelijks worden ze 1 of 2 maal gevoederd, krijgen ze 
een vers bed stro en wordt er gecontroleerd op ziektes. 

Indien nodig kunnen wij beroep doen op de professionele hulp van onze bedrijfsdierenarts. Zowel drinkwater als veevoeder is voor onze runderen vrij voorhanden en kan naar hartenlust opgenomen worden. Al onze voeders worden bij een GMP erkende leverancier aangekocht. GMP is de norm die de meeste voederfabrikanten onderschreven hebben ter garantie van volledige voedertracabiliteit. Het spreekt voor zich dat er geen dierlijke vetten in het voeder terug te vinden zijn. Wij voorzien een werkmethode die een zo goed mogelijke kwaliteit verzekert, 
zonder daarbij het dierenwelzijn te vergeten!

Sinds jaar en dag werkt Verbist samen met zowat alle kwekers en veehandelaars waardoor er duidelijk sprake is van een wederzijds vertrouwen. In de laatste maanden voor het slachten worden de dieren permanent opgevolgd. Verbist waarborgt natuurzuiver kwaliteitsrundvlees van kweker tot consument. Al deze runderen worden gekweekt onder de strengste normen. Externe controleorganismes zien erop toe 
dat de richtlijnen van het lastenboek correct worden gevolgd.