Generiek lastenboek

Op 01/07/2013 is het ‘Generiek Lastenboek Rund’, kortom GLR, in voege getreden.
Voorheen had iedere winkelketen zijn eigen vereisten gebundeld in een afzonderlijk lastenboek.

Met het ‘GLR’ krijgen we één lastenboek waarbij de diverse winkelketens aangesloten zijn.
Dit lastenboek bundelt de voorwaarden van iedere schakel betrokken bij de productie van rundsvlees:
veevoederproducenten, veehouders, transporteurs, slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels.

Alle schakels voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen. 
Rundvlees dat voldoet aan het GLR is gegarandeerd veilig, mals en lekker.